מחלקת אנרגיה ותשתיות

מחלקת אנרגיה ותשתיות במשרד בלטר, גוט, אלוני ושות' מחזיקה בניסיון עשיר, מגוון וייחודי בתחומי האנרגיה והתשתית. לקוחותיה זוכים לייעוץ יסודי ולייצוג נמרץ מטעם עורכי הדין המובילים בתחומם בישראל, אשר באמתחתם התמחות מעמיקה והישגים משמעותיים בנושאי אנרגיה מתחדשת, איכות הסביבה והתשתיות בכלל. זאת, בכל ההיבטים הנדרשים לפעילותם של גורמים במגזרי המשק, לרבות תחבורה, דרכים, מסילות ברזל, מים, ביוב, אנרגיה, נמלי ים ואתרי אשפה.

בין היתר, משרדנו ערך את ההסכמים למימון פיתוח תשתיות הרכבת בהיקף של למעלה מ- 22 מיליארד ₪, ולפיתוח נמל חיפה בהיקף של 7 מיליארד ₪. המחלקה טיפלה בהליך הקמת הנמל כחברה נפרדת מרשות הנמלים וליוותה את הנמל בהליכי התאגדות. בנוסף, המשרד מייצג חברות תשתית גדולות כמע"צ ורכבת ישראל, וכן מפיקי וספקי מים רבים בארץ, של מים שפירים, מליחים מלוחים, ומי קולחין בכל תחומי הפעילות.

איכות הסביבה

המחלקה עוסקת בהיבטים המשפטיים של איכות הסביבה, לרבות פינוי פסולת רעילה. בתחום דיני איכות הסביבה ייצג המשרד את אחת החברות הממשלתיות בתחום, ואת אחת המועצות שבתחום שיפוטה 20 מפעלים. כמו כן, המחלקה מטפלת בנושאי פינוי פסולת ביתית ותעשייתית, לרבות ייזום והקמה של אתרים לסילוק פסולת, ליווי משפטי לאתרים אלו, סיוע באכיפת חוקי איכות הסביבה, טיפול במפגעים ועוד. בנוסף, המשרד עוסק בייזום ובסיוע להקמה של תחנות תדלוק שונות וטיפל זה מכבר בהקמתן של 21 תחנות דלק, כאשר הטיפול משלב מגעים עם הרשויות, חברות הדלק השונות, קבלת אישורים וכיוצא בזה.

מים וביוב

למומחיות ולהיקף העיסוק של המשרד בנושאי מים אין אח ורע בישראל, הן בפרויקטים של מפעלי מים לסוגיהם השונים, והן בבתי המשפט. המחלקה עוסקת בליווי משפטי של מפעלי תעשייה בטיפול בסילוק השפכים, הן בהיבט החוזי מול הגורם המקבל את השפכים ומשיבם לשימוש חקלאי, והן בהיבט הסטטוטורי מול הרשויות השונות וקבלת ההיתרים השונים הנדרשים. בנוסף, המחלקה מייעצת למספר רב של לקוחות העושים שימוש במים נחותים, המסופקים להם לצרכי חקלאות, אשר מחליפים את המים השפירים בהם עשו שימוש בעבר. המחלקה עוסקת בליווי טכנולוגיות חדשות בתחום המים, כמו גם בליווי שוטף של מפיקי וספקי מים בכל תחומי פעילותם, בתחום בו הרגולציה הינה ענפה ביותר ומתחדשת חדשות לבקרים. המחלקה גם מייעצת לצרכני מים למטרות שונות בנוגע להקצאות, תעריפים וכיו"ב, וכן מייצגת צרכני מים שנפגעו מאספקת מים פגומה מספק המים שלהם.

אנרגיה מתחדשת

המחלקה מייצגת מספר לקוחות בעסקאות לביצוע פרויקט של אנרגיה מתחדשת, ובכלל זה הקמת חוות טורבינות בשטחי רמת סירין ובשטחי הגלבוע, הקמת פרויקט של אנרגיה שאובה בגלבוע, הקמת מתקנים לייצור אנרגיה בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במספר אתרים בדרום הארץ, באזור השרון ובעמק יזרעאל.

אנרגיה פוטו וולטאית - המחלקה מייצגת מספר יישובים ברחבי הארץ בעסקאות אנרגיה פוטו-וולטאית בהיקף עשרות מיליוני שקלים, הן בהקמת מתקני 50kw והן בהקמת מתקנים גדולים יותר – על גבי גגות ועל פני הקרקע. כמו כן מייצג המשרד גופים בעסקאות להקמת מתקנים לייצור אנרגיה פוטו-וולטאית במאגרי מים, ומייצג יזמים בעסקאות להקמת המתקנים בעסקאות שונות לפי החלטות רשות החשמל.

אנרגיה שאובה - פעילות זו של המשרד כוללת ליווי משפטי לעסקה להקמת תחנת כוח פרטית באגירה שאובה, בעלת יכולת ייצור משוערת של כ- 300 MW/h בגלבוע.

כן מספקת מחלקת התשתיות והאנרגיה ליווי משפטי למספר עסקאות להקמת חוות טורבינות רוח לייצור אנרגיה ירוקה, וכן מספר עסקאות להקמת מתקני קומפוסט. עוד מייצג המשרד מיזמים העוסקים בהפקת אנרגיה מתחדשת מפסולת אורגנית, לרבות פסולת כגון בוצת ביוב וצמיגים.