תרומה לקהילה

משרדנו רואה בתרומה לקהילה ערך חשוב וזכות וחובה מקצועית, אזרחית ומוסרית, והדבר מהווה חלק אינטגראלי מהתנהלות המשרד.

סברנו שהתרומה היעילה ביותר שלנו לקהילה היא עשיית שימוש בידע המקצועי שלנו, ואנו עושים זאת בשני תחומים – בתחום החינוך ובתחום העזרה המשפטית.

בתחום החינוך עורכי הדין ממשרדנו מתנדבים מידי שבוע בבית הספר "חב"ד עיר גנים" בירושלים, וכן בבית הספר "שורשים" בתל אביב, וזאת במסגרת פרויקט של עמותת "שיעור אחר".

בכל שבוע עורך דין או מתמחה ממשרדנו מגיע לבתי הספר ומעביר שיעור בתחומי המשפט השונים, לתלמידי כיתות ה' בבית הספר "שורשים" וכיתות ו' בבית הספר "חב"ד עיר גנים". על ידי השיעורים אנו מנסים להכניס את התלמידים לעולם המשפט, להקנות להם היכרות בסיסית בנושאים משפטיים עקרוניים, ולגרום להם להתעניין בנושא.

מלבד השיעורים השבועיים, לקראת תום שנת הלימודים נערכות שלוש פעילויות שיא:

  • ביקור של התלמידים בליווי נציגים ממשרדנו בבית משפט השלום, הכולל נוכחות בדיונים ושיחה עם שופט.
  • ביקור של התלמידים במשרדינו בתל אביב או בירושלים, והתרשמות מעבודת עורכי הדין במשרדם.
  • עריכת משפט מבוים בהשתתפות התלמידים בנוכחות הוריהם.

כל עוה"ד שלוקחים חלק בפעילות החינוכית הזו נהנים ומרגישים שהיא תורמת להם לא פחות מאשר לתלמידים.

בנוסף, אנו מייצגים ללא תמורה לקוחות המופנים אלינו מארגונים שונים.